Tunturisuden sivut

Kartanpiirustuksen historiaa

Vanhimmat tunnetut kartat ovat babylonialaisten savitauluja. Maailmankarttoja koskevia mainintoja on kreikkalaisissa lähteissä jo 500- ja 400- luvuilla eaa.

Eratostheneksen maailmankartta

Moderni digitaaliversio Eratostheneen maailmankartasta.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © MagentaGreen


Eratosthenes

Eratosthenes ja oppilas tutkimassa maailman syntyjä syviä.

Eratostheneen maailmankartta vuodelta 194 eaa.

Pohjan tieteelliselle kartoitukselle loi kreikkalainen matemaatikko, tähtitieteilijä, filosofi, runoilija, historioitsija ja filologi Eratosthenes (276 eaa. - 194 eaa.). Häntä kutsutaan maantieteen isäksi. Hän otti käyttöön pituus- ja leveyspiirit, sekä arvioi maapallon ympärysmitan.

Ptolemaioksen maailmankartta

Kopio Ptolemaioksen maailmankartasta, tehty 1400-luvulla.

Ptolemaioksen maailmankartta vuodelta 140 jaa.

Kuuluisa vanha kartta on kreikkalaisen matemaatikon, tähtitieteilijän, maantieteilijän ja astrologin Klaudios Ptolemaioksen noin vuonna 140 jaa. laatima maailmankartta, josta Suomen piirteitä on mahdotonta löytää. Ptolemaioksen aikana Aasian pohjoisreunan maantiedettä ei tunnettu.

Jonkinlainen aavistus kartantekijällä kuitenkin näyttää olleen Skandinavian maista, joita Scandian ja Thulen saaret edustivat. Scandia-saarella on 1300-luvulta periytyvän käsikirjoituksen mukaan asunut useita kansoja, yksi niistä on ollut Finnoi. Eli Suomi on sijoitettu tälle saarelle.

Huolimatta Herodotoksen ja Erstotheneen aikaisemmasta oivalluksesta, että Afrikka voidaan kiertää meritse, Ptolemaios teki Intian valtamerestä suljetun sisämeren, jolla ei ollut yhteyttä Atlantille.

Maailmankartta

Maailmankartta vuodelta 1628 - hollantilainen kaivertaja, julkaisija ja karttapallojen tekijä Pieter Van Den Keere (1571 - 1646).

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © rosario fiore

Maailmankarttojen projektiot

Karttaprojektio tarkoittaa sellaista menetelmää, jossa pyöreän maapallon pinta voidaan siirtää tasolle, kuten karttapaperille, taikka lieriölle taikka kartiolle. Karttaprojektiossa yritetään minimoida ne vääristymät, joita pallopinnan siirto tasaiselle pinnalle synnyttää.

Karttaprojektioita on sadoittain erilaisia. Niiden tarkempi ymmärtäminen vaatii suurta matemaattista tietämystä, jota tavallinen kartankatselija ei omaa, eikä tarvitsekaan - se kuuluu matemaatikoille.

Karttaprojektio

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © rosario fiore

Kahden pallonpuoliskon maailmankartat

Kuvassa yllä kahden pallonpuoliskon maailmankartta vuodelta 1700 - tekijänä englantilainen matemaatikko, maantieteilijä ja uskontotieteilijä Edward Wells (1667 - 1727).

1600- ja 1700-luvuilla suosittiin karttaprojektiona kahden pallonpuoliskon karttaprojektiota, jossa maapallo jakautuu nollameridiaanin mukaisesti itäiseen ja läntiseen pallonpuoliskoon. Itäisellä pallonpuoliskolla kartoissa ovat Eurooppa, Afrikka, Aasia ja Australia. Läntisellä pallonpuoliskolla ovat Pohjois- ja Etelä-Amerikka.

Yksi syy esittää maapallo kartalla näin oli se, että kartan laidoille jäi tilaa koristeellisille kuville ja teksteille. Kuten karttakuvista näkyy, maailmankartat olivat vuosisatojen ajan tällaisia, hyvin koristeellisia ja kauniita kahden pallonpuoliskon karttoja.

Usein näissä kartoissa oli neljäkin pallonpuoliskoa. Isokokoisina olivat itäinen ja läntinen pallonpuolisko, pienikokoisempina päiväntasaajalta jakautuvat pohjoinen ja eteläinen pallonpuolisko. 1800-luvulle tultaessa karttaprojektiot muuttuivat, ja silloin Mercatorin projektiosta tuli maailmankarttojen yleisin karttaprojektio.

Jodocus Hondius

Francis Draken ja Thomas Cavendishin vanavesillä - Jodocus Hondius 1595

Flaamilainen kaivertaja ja kartografi Jodocus Hondius (1563 - 1612) on piirtänyt koristeellisen maailmankartan, joka esittää kahden englantilaisen merenkulkijan, merisankari ja kaapparikapteeni Francis Draken (1540 - 1596) - sekä tutkimusmatkailija ja kaapparikapteeni Thomas Cavendishin (1560 - 1592), maailmanympäripurjehdusten reitit.

Kartan reunukset on koristeltu Draken laivan Golden Hindin ja sen tekemän matkan kuvilla. Vasemmassa yläkulmassa Drake rantautuu Nova Albioniin, nykyiseen Pohjois-Kaliforniaan.

Myös Jodocus Hondiuksen pojasta tuli kuuluisa kartanpiirtäjä. Hänet löydät Maailmankartta maailmankartta-sivulta.

Suomen maan kartasto

Suomenmaan kartasto / koulujen tarpeeksi tehnyt vuonna 1878 I. J. Inberg. Kuva Suomen Kansalliskirjasto.

Suuret löytöretket loivat pohjaa maailman kartoitukselle

Afrikan eteläkärkeen, Amerikkaan, Intian valtamerelle, Tyynellemerelle, Oseaniaan ja Australiaan - sekä lopulta arktisille alueille suuntautuneiden löytöretkien seurauksena alkoi ilmestyä lukemattomia karttoja ja sellaisilta alueilta, joilta ei aiemmin ollut olemassa ainuttakaan karttaa. Mitä edemmäksi maailman kaukaisilla merillä työntyivät rohkeat löytöretkeilijät, sitä enemmän saivat maailmankarttojen tekijät piirrettävää karttoihinsa.

Vuosisatojen myötä saatiin yhä parempia ja tarkempia karttoja, jotka muokkasivat aikalaisten maailmankuvaa siitä, millaisessa maailmassa elettiin. Monenlaiset menetelmät, kuten mittapöytäkartoitus ja kolmiomittaus 1600-luvulle tultaessa tulivat kartan tekemisen avuksi. Myös tähtitieteen ja geodesian suuri edistyminen 1600-luvulla, johtivat paikantamisen tarkkuuden merkittävään parantumiseen.

Brittiläinen imperiumi

Brittiläinen imperiumi

Brittiläisen imperiumin hyvin kaunis kartta vuodelta 1886. Tähän imperiumiin kuului vuoden 1900 tienoilla neljäsosa ihmiskunnasta. Se oli levittäytynyt niin laajalle maapallon joka kolkalle, että sen alueella "aurinko ei koskaan laskenut". Kartan kuvituksena on intialaisia norsuineen ja brittiupseeri, australian aboriginaali kengurun kanssa, Kanadan asukkaita, intiaani ja turkismetsästäjä, alastomia tai vähäpukeisia naisia viinikannuineen ja Hong Kongin kiinalaisia. Britannia on kartan alareunassa maapallon päällä istuva nainen. Maapallon alle on rutistumassa itse Atlas. Taakkansa alle sen sijaan on rutistumassa intialainen taakankantaja kartan vasemmassa alakulmassa.

Kartta jakaa myös imperiumin propagandaa, julistaen vapautta, veljeyttä ja federaatiota. Kaiken keskellä on Lontoo, josta lähtevät merireitit sitovat kaikki alusmaat Britannian yhteyteen. Brittiläisen imperiumin kartat olivat hyvin suosittuja Britannian kouluissa, sillä "ne auttoivat nuorta brittikansalaista saamaan kokonaisvaltaisen näkökulman imperiumin maailmaan, johon hän kuului."

Amsterdamin maailmankartat taiteena palatsien seinillä

Hollanti ja siellä Amsterdam kohosi 1600-luvulla maailman karttatuotannon johtavaksi keskukseksi. Kaupungissa toimi lukuisia merkittäviä kartantekijöitä. Sadan vuoden aikaa, vuodesta 1570 vuoteen 1670, kutsutaan Hollannin karttataiteen kultaiseksi ajaksi.

Maailmankartoista tehtiin ja painettiin toinen toistaan suurempia, värikkäämpiä ja koristeellisempia. Ne kiehtoivat ja lumosivat katsojansa ja nousivat suureen suosioon kautta koko Euroopan 1600-luvulla. Kaikki kartat, mutta erityisesti maailmankartat, olivat hyvin haluttua käyttötaidetta aateliston palatseissa ja varakkaissa porvariskodeissa.

Maapallo

Maailmankartta

Maailmankartta kiinalaisten makuun - Matteo Ricci (1552 - 1610)

Italialainen jesuiitta ja lähetyssaarnaaja Matteo Ricci laati vuonna 1602 kiinalaisille maailmankartan, jolla on nimenä Kunyu Wanguo Quantu. Kopio kartasta, japanilaisin tekstein, vuodelta 1604 kuvassa yllä.

Kiinako kartan kuningas?

Matteo Ricci joutui laatimaan tämän maailmankartan kiinalaisille, koska he eivät pitäneet siitä, että Abraham Orteliuksen maailmankartalla Eurooppa on keskellä ja Kiina laidalla. Tässä kartassa Kiina on Riccin toimesta siirretty keskelle, tai hieman keskeltä vasemmalle. Kartta on kopio Abraham Orteliuksen kartasta, johon tutustut Maailmankartta maailmankartta-sivulla.

Keskellä maailmankarttaa Amerikka tai Neuvostoliitto?!

Myös esimerkiksi Yhdysvalloissa ja entisessä Neuvostoliitossa on julkaistu maailmankarttoja, joissa keskellä karttaa eivät olekaan Eurooppa ja Afrikka, vaan Amerikka tai Neuvostoliitto.

Ainakaan Amerikan puolella tällaisista Amerikka-keskellä kartoista ei ole pidetty, ne eivät ole saavuttaneet pysyvää ja suurta suosiota. Amerikkalaiset katselevat nykyisin enimmäkseen samanlaista karttaa, kuin eurooppalaiset ja afrikkalaisetkin.

Lähteet

*Donald S. Johnson, Juha Nurminen: Meritie - John Nurmisen säätiö
*Marjo T. Nurminen: Maailma piirtyy kartalle - Tuhat vuotta maailmankartan kulttuurihistoriaa - John Nurmisen säätiö
*Osmo Niemelä: Suomen karttojen tarina 1633 - 1997, Näin Suomi kartoitettiin katseltavaksi - Maanmittauslaitos, Karttakeskus Oy, Suomen Kartografien Seura
*Ari Turunen: Maailman kuvat - Mitä kartat kertovat meistä ja muista? - Into
*Faena: Carta Marina
*Library of Congress: Celebrating Waldseemuller's Carta Marina at 500: A Conference at the Library of Congress - The Map That Named America
*Encyclopedia.com: Germanus, Henricus Martellus
*Informaatiomuotoilu.fi: Suomen karttakuvan kehitys
*Atlantic: 12 Maps That Changed the World
*Wikipedia
*ThoughtCo: The History of Cartography
*Kodin iso tietosanakirja, Weilin+Göös: Kartasto
*Spectrum: Kartasto
*Suomen Puupiirtäjien Seura: Puupiirros
*Reuters, David Alexander: Map that named America is a puzzle for researchers
*Time, Jerry Brotton: Joan Blaeu, Atlas Maior, 1662