Tunturisuden sivut

Adagiosta hyrräjongleeraukseen A - H

Adagio. Katso pariakrobatia. Sirkus Pariakrobatia, akrobatia.

Akrobaatti. (Acrobat) Sirkustaiteilija, jonka pääasiallinen esiintymisväline on oma vartalo. Harjoitustensa myötä akrobaatti kehittää kehonsa hallintaa, koordinaatiokykyään ja tasapainoaistiaan, monien muiden asioiden ohella. Sirkuksen akrobaattia kutsutaan luonnollisesti myös sirkusakrobaatiksi. Sirkus Akrobatia.

Akrobalanssi. (Acrobalance) Katso pariakrobatia. Sirkus Pariakrobatia, akrobatia.

Pariakrobatiaa

Kuva master1305 - www.freepik.com.

Akrobatia. (Acrobatics) Akrobatia sanana tulee kreikankielisestä sanasta akrobates, joka tarkoittaa nuorallakävelijää ja voimistelunäytöksen esittäjää. Etymologian mukaisesti tarkasteltuna sirkuksen akrobatiaan liittyvä kantasana aerobatics puolestaan tarkoittaa ilmassa suoritettavia taitotemppuja, joita voivat tehdä ihmisten lisäksi taitolentokoneetkin. Akrobatiaa ei nähdä vain sirkuksissa, vaikka se sirkuksen maailmaan useimpien mielessä asettuukin - vaan sitä nähdään kaikkialla siellä, missä ihminen on täydellisimmillään asennoissaan, liikkeissään ja liikkeittensä hallinnassa - kuten urheilussa, baletissa ja vaikkapa uimahypyissä.

Sirkuksissa akrobatia on yksi keskeisimmistä sirkustaiteen muodoista. Sirkusvoimisteluna akrobatia merkitsee mitä täydellisintä kehon hallintaa ja suorituksia, jotka tavoittelevat ihmiskyvyn äärilaitoja ja tuntuvat usein ne ylittävänkin. Akrobatia merkitsee myös mitä täydellisintä mielen hallintaa, sillä akrobatiaa ei voi olla olemassa ilman sitä.

Akrobatia on hyvin fyysistä, koska siinä käytellään mitä moninaisimmin tavoin ihmiskehon tarjoamia mahdollisuuksia, ja pyritäänpä niitä ylittämäänkin, tai ainakin venyttämään ihan äärirajoille. Akrobatia on kaikista sirkuslajeista fyysisin ja se pitää sisällään tavattoman määrän erilaisia suorituksia alkaen kärrynpyöristä, kuperkeikoista ja volteista, eli perusvoimistelusuorituksista aina huippuunsa viriteltyihin taitosuorituksiin.

Akrobatia voidaan jaotella sen mukaan, missä tilassa esitys tapahtuu, permanto- eli lattia-akrobatiaan ja ilma-akrobatiaan. Hyvin usein nämä molemmat fyysiset tilat voivat yhdistyä samassa suorituksessa. Ponnahduslaudalle juokseva akrobaatti aloittaa suorituksensa maasta, mutta varsinaisesti näyttävä numero tapahtuu ilmassa. Trampoliinilla hyppivä akrobaatti on välineensä kautta kiinni maassakin, mutta tekee suorituksensa ilmassa. Korkeallakin ilmassa olevat, ilma-akrobaatit, ovat ainakin osan, jollei koko aikaa kiinni jossakin välineessä: trapetsilta toiselle lentävä trapetsitaiteilija on ihan irti välineistä vasta ilmalentonsa aikana.

Ilma-akrobatia Sirkus.
Permantoakrobatia eli lattia-akrobatia Sirkus.

Akrobatiatanssi - akrotanssi. (Acro dance) Akrotanssi on yhdistelmä akrobatiaa, eli kärrynpyöriä, spagaateja, kuperkeikkoja, siltakaatoja, käsinseisontaa, käsilläkävelyä, yhden käden voltteja jne. - yhdistyneenä tanssimiseen - yksin tai ryhmänä. Toisinsanoen, klassiset tanssielementit + akrobatia = akrobatiatanssi eli akrobaattinen tanssi - akrotanssi. Sirkus Akrobatia.Akrobatiavoimistelu - akrovoimistelu. (Acrobatic gymnastics) Ei sirkuslaji, vaan voimistelulaji - joka katsojasta näyttää täydellisesti huippusirkukselta. Esityksessä joko pari tai ryhmä muodostaa näyttäviä ja kauniita asentoyhdistelmiä liikkeineen ja koreografioineen. Ihan kuten monessa sirkusesityksessä, akrobatiavoimisteluparissakin toinen parista on "base" ja toinen "top". Ryhmän "ihmismuodostelmat" ovat sukua ihmispyramidille, mutta huomattavasti taidokkaammin toteutettuina. Sirkus Wikipedia: Akrobatiavoimistelu. Sirkus Akrobatia.
Akrojooga. (AcroYoga) Yhdistelmä akrobatiaa ja joogaa, jota ehkä akrobaattikin tarvitsee mielensä rauhoittamiseksi kiihkeiden esitysten ja harjoitusten lomassa. Ei ole kuitenkaan ihan sirkuslaji, vaan painopiste on joogassa. Sirkus Jooga, akrobatia.

Alamies - alanainen. (Under-Stander, Bottom Man, Bottom Woman) Ihmispyramidissa, perch-numeroissa tai hansta-numeroissa alimmaisena oleva henkilö, joka pitää rakennelmaa tasapainossa. Sirkus Akrobatia, tasapainotaiteilu.

Ammunta. Erilaiset tarkkuusammunnan muodot - sekä tuliaseet, että jousipyssy.

Antipudisti eli antipodisti. Antipudisti on jalkajönglööri, eli taiteilija, joka on erikoistunut jaloilla tapahtuvaan esineiden käsittelyyn, heittämiseen ja pyörittämiseen. Sirkus Jalkajongleeraus, jongleeraus.

Ballyhoo! Joskus yleisön mielenkiinto täytyy sirkuksessakin saada yliäänekkäällä esiintymisellä kohdistetuksi johonkin haluttuun. Tällaista huutelua harjoitti luontevasti henkilö, joka kuulutteli yleisölle sirkuksen ohjelmista, hän samalla siten houkutteli ihmisiä sisään. Hänellä saattoi olla tätä tarkoitusta varten valmis mainospuhekin. Hänen seisonta-alustanaan ja huutelupaikkanaan oli "bally", tasanne joko sirkuksen edustalla tai esityspaikan sivulla. Ihmesanalla ballyhoo on oma taustansa, sen kantamuotona on Dehalla Hoon ja tästä on väärinkuultuna syntynyt uussana ballyhoo.

Banquette. Sirkuskielessä banketti on maneesia kiertävä koroke, jolle mahtuu halutessaan istumaankin.

Baton twirling - sauvatanssi, sauvavoimistelu. Rytmistä tanssia ja voimistelua, jossa esiintyjän välineenä on metallisauva, joko yksi tai useampia. Sekä yksilö- että ryhmälaji. Esittäjän on hallittava tanssi, voimistelu ja sauvan käsittely - akrobatia ja jongleeraus. Vaatii mm. tavatonta koordinointikykyä ja notkeutta. Katso videolta yltä. Sirkus Jongleeraus, akrobatia, notkeusakrobatia.

Batoudhyppääjä. Akrobaatti, joka erityisen ponnahduslaudan avulla suorittaa pitkiä hyppyjä muiden taiteilijoiden tai eläinten yli. Sirkus Permantoakrobatia.

Boss Clown. Klovnien pomo, joka johtaa suuressa sirkuksessa kaikkia muita klovneja.

Charivari. (Opening) Avajaisparaati. Sirkuslaiset saapuvat aluksi yhdessä maneesille, ennen kuin show alkaa - ja antavat yleisölle näin hieman viitettä siitä, mitä on tulossa. Charivari on usein meluisa, vauhdikas numero, jolla nostatetaan tunnelmaa.
Liinoilla
Kuva master1305 - www.freepik.com.

Contortionisti

Contortionistit eli käärmeihmiset. (Contortion) Sirkusten notkeusesityksissä usein naispuoliset esiintyjät taivuttelevat vartaloaan mitä hämmästyttävimpiin asentoihin. Tämän lajin sirkusartistista joskus käytetty nimitys käärmenainen kuvaa sitä, kuinka koko luuranko joskus kuin puuttuisi ja ihminen taipuu vaikkapa rullalle kuin käärme. Käärmeihminen on ylinotkea ihminen, joka pystyy taivuttamaan itseään joko eteen- tai taaksepäin. Taaksepäin notkeaa henkilöä kutsutaan kautsukaksi, eteenpäin notkeata kliisnikaksi. Myös lapset ovat mestareita tässä lajissa. Katso myös notkeusakrobaattien erityiset välineet: SirkusKuuakrobatia. SirkusVesikulho. SirkusLasipallo. SirkusNotkeusakrobatia, akrobatia.

Devil stick - Flower stick. Devil stick eli paholaisen sauva on sirkusväline, joka koostuu kolmesta kepistä. Keskimmäinen keppi on 50 - 70 senttimetriä pitkä ja tiimalasin muotoinen, eli se on keskeltä ohut ja levenee molempiin päihin. Se on yleensä päällystetty eristysnauhalla jonka värityksen muutokset kertovat keskikohdan ja kaksi muuta tasapainopistettä. Kaksi lyhyempää keppiä ovat silikonipäällysteisiä, joten niissä on hyvä kitka eristysnauhaa vasten. Ideana on heitellä keskimmäistä keppiä kahdella lyhyemmällä. Devil stick on vaikea laji aloittaa. Siksi siitä onkin kehitelty helpompi versio, flower stick.

Flower stick on muuten samanlainen kuin devil stick, mutta siinä on hapsut keskimmäisen kepin päässä, joiden tarkoitus on hidastaa sen nopeutta, jolloin temppujen tekeminen helpottuu. Painot muistuttavat kukkaa, tästä tulee kukkaan viittaava nimi. Flowerstickin pinta on kumia joka pysyy hyvin kiinni ohjauskepeissä.Sirkus Jongleeraus.

Diabolo eli hiidenhyrrä. Kiinalainen jojo, jota lännessä kutsutaan diaboloksi, on leikkiväline, tiimalasin muotoinen hyrrä, hiidenhyrrä, jota vauhditetaan narun avulla. Hyrrä pyörii kahteen keppiin kiinnitetyn narun varassa. Välineisiin kuuluvat siten itse diabolohyrrä, kepit ja naru. Tätä diaboloa heitellään esityksessä näyttävästi ja sillä voidaan tehdä myös monenlaisia temppuja. Lelun alkuperäisessä kiinalaisessa versiossa oli sivuilla reiät, joiden läpi virtaava ilma sai jojon pyöriessä aikaan viheltävän äänen. Diabolossa voi itse keksiä ajan kanssa uusia temppuja - diabolon perusidea on vauhdinotossa ja perustempuissa. Sirkus Diabolo - Sirkus Hyrräjongleeraus, jongleeraus.

Domptööri. Petoeläinten, villieläinten kouluttaja.

Dressööri. Eläintenkouluttaja, joka ei työskentele petoeläinten kanssa.

Ekvilibristi. (Equilibrist) Ekvilibristi eli tasapainotaiteilija on sirkusartisti, jonka esitys perustuu erilaisiin tasapainosuorituksiin. Esimerkkeinä nuorallakävely, puujalat ja yksipyöräily. Sirkus Tasapainotaiteilu, akrobatia.

Eläinnumerot. Kaikki sirkuksen eläinnumerot poneista, hevosista ja koirista kameleihin ja norsuihin.

Elävä tykinkuula. (Human cannonball) Elävä tykinkuula tai ihmistykinkuula on sirkusesitys, jossa esiintyjä ammutaan tykkiä muistuttavasta laitteesta jousen tai paineilman avulla (teatraalisesti savupommin saattelemana) ja hän laskeutuu turvaverkkoon. Esityksen keksijänä pidetään William Huntia ("Great Farini"), joka patentoi kumijousilla toimivan ampumislaitteen 1871. Hänen laitteensa ei ollut kuitenkaan tykin näköinen. Ensimmäisenä tykin näköisestä laitteesta ammuttuna ihmisenä pidetään George Loyalia Yankee Robinson -sirkuksessa vuonna 1875. Jokin toinen lähde tosin mainitsee, että ensimmäinen ihminen tykinkuulana olikin Lontoossa vuonna 1877 14-vuotias tyttö "Zazel", oikealta nimeltään Rossa Matilda Richter.

Ensimmäisen paineilmalla toimivan ihmistykin kehitti Ildebrando Zacchini 1929. Hän yhdisti esitykseen savupommin ja äänekkään pamahduksen. Maailmanennätys, eli pisin liito tykinkuulana, on hallussa miehellä nimeltään David Smith Jr. Milanossa, Italiassa hän kiisi tykinkuulana 59,05 metrin matkan vuonna 2011. Hän saavutti tässä kiidossa nopeuden 120 km/h. Hänen isänsä, David "Cannonball" Smith Sr. on tosin saattanut lentää tykinkuulana pari metriä pidemmän matkan vuonna 2002. Sirkus Ilma-akrobatia.

Elävät patsaat. (Living Statues) Erikoisempi sirkusnumero, jossa patsaat alkavat elää. Usein katunumerona, jossa säikäytetään tms. huvitetaan kadulla kulkijoita. Sirkus Sirkuksen näyttämötaide, katuperformanssi, tanssi jne.

Erikoisihmiset. (Freak show) Kaikki erikoiset ja erilaiset ihmiset, pitkät jättiläiset, kääpiöt, jättiläskit, mitä ihmeellisimmät friikit jne. - ovat kuuluneet lähinnä entisaikojen sirkuksiin. Nykyetiikkamme ei luonnollisesti hyväksy enää sitä, että sairauksia esiteltäisiin näissä yhteyksissä. Esim. "sammakkoihmisten" taustalla oli Ehlers-Danlosin syndrooma.

Esinemanipulaatio. (Object manipulation) Yleisnimitys sille, kun yksi tai useampi ihminen käsittelee yhtä taikka useampia, mitä erilaisimpia esineitä - heitellen ja erilaisilla tavoilla jongleeraten. Myös tulenkäsittely, paholaisen sauva ja diabolo - sekä baarimikkojen harrastama pullojen heittely, flair, kuuluvat tähänkin ryhmään.

Esittävä taide. (Performing art, Impalement arts) Kaikkea sirkustaidetta voidaan pitää esittävänäkin taiteena, mutta eräät lajit ovat erityisesti sitä. Oman ryhmänsä sirkuksen esittävässä taiteessa muodostavat taitolajit, joissa ammutaan taikka heitetään mahdollisimman lähelle kohdeihmistä: ammunta, jousiammunta, veitsenheitto.

Fakiiri. (Fakir) Fakiiri on Intian kulttuurin synnyttämä ihmemies, joka syö rautanauloja, pistelee niitä ihoonsakin, nielee välipaloiksi liekkejä ja ottaa päivätorkkunsa piikkimatolla. Sirkus Fakiirius, erikoisihmiset.

Fasadi. Sirkuksissa ja tivoleissa fasadiksi sanotaan tavallista mainoskylttiä isompaa julkisivumainosta tai useimmista levyistä rakennettua sisäänkäynnin julkisivua, jolla houkutellaan asiakkaita.

Finaali. Sirkusnäytännön päätteeksi taiteilijat loppuparaatissaan kiittävät yleisöä.

Flair. (Flair bartending) Pullojen taidokasta heittelyä, jota harrastavat esim. asiaa harjoitelleet baarimestarit. Tässähän on paljon samaa, kuin keiloilla jongleerauksessa. Sirkus Esinemanipulaatio, jongleeraus.

Free running

Free running. Ei sirkuslaji, vaan parkouria muistuttava liikuntamuoto, jossa pyritään olemaan pysähtymättä ja koko ajan liikkeessä. Sirkus Wikipedia: Free running. Sirkus Akrobatia, tasapainotaiteilu.

Hampaista riipunta. (Iron Jaw - Dental Routine) Sirkus Ilma-akrobatia, akrobatia.

Hansta-akrobatia. Tarkoittaa käsinseisontaan perustuvia akrobatiasuorituksia Sirkus Akrobatia, tasapainotaiteilu.

Harlekiini. (Harlequin) Harlekiinilla on klovnien ja pantomiimikkojen kanssa yhteiset juuret italialaisessa commedia dell'artessa. Harlekiinin tunnistaa asustaan, johon kuuluu musta naamio, talonpojan hattu, monivärisistä kangastilkuista tehty takki ja housut, kukkaro ja miekka. Turuilla ja toreilla, tivoleissa ja sirkuksissa, siellä missä kansa käy ja iloittelu on valloillaan, siellä ovat mukana aina myös harlekiinit! Sirkus Esittävä taide.

Hattutemput. Hattuja käyttelevät esimerkiksi sekä taikurit, että jonglöörit. Sirkus Taikuus ja taikatemput, jongleeraus.

Heittoakrobatia. Akrobatiaryhmä heittää ilmaan yhtä akrobaattia. Sirkus Akrobatia.

Heittojongleeraus. (Toss juggling) Rytmistä heittämistä, missä esiintyjä pitää ilmassa erilaisia esineitä heittämällä ja kiinniottamalla niitä vuoronperään. Jongleeraamista heittely on vasta sitten, kun heiteltäviä esineitä on enemmän, kuin vastaanottavia käsiä. Sirkus Jongleeraus.

Hihnat, ilmahihnat.(Aerial straps) "Strapsit eli sträpsit". Tässä lajissa akrobaatti roikkuu ilmassa ja hänen kummankin kätensä ympärille on kierretty liinaa tai hihnaa. Samantyyppistä, äärimmäistä voimaa vaativaa, kuten rengasvoimistelu. Sirkus Ilma-akrobatia.

Hiuksista riipunta. (Hair Hang Act - Hairialist) Sirkus Ilma-akrobatia, akrobatia.

Houkutuslintu. (Shill) Wanhan ajan amerikkalaisessa sirkuksessa apuri, joka setelitukku kourassa ja hyvin äänekkäästi tunki johonkin näytökseen - ja houkutteli näin muut seuraamaan itseään ja ostamaan lipun.

Hulavanne
Hulavanne

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuvat - Copyright © Anguskirk


Hulavanne. Sirkuksessa hulavannemestarit ovat vieneet lajin akrobaattisessa taituruudessa omiin sfääreihinsä - ja he kykenevät pyörittämään yhtä aikaa niin montaa hulavannetta, että lopulta koko ihminen katoaa pyörivien ja kieppuvien hulavanteiden kiihkeään ryöppyyn. Sirkus Vanneakrobatia.

Hurjapää, huimapää. (Daredevil) Kaikkein vaarallisimpien sirkusnumeroiden, äärimmillään uhkarohkeista suorittajista käytettävä nimitys.

Huvipuistot. (Amusement park) Viihteellisiä vapaa-ajan keskuksia, joissa on tarjolla mitä erilaisimpia elämyksiä ja laitteita. Katso myös Tivoli. - Katso myös Sirkus Tornikarusellit. - Katso myös Sirkus Vuoristoradat. - Katso myös Sirkus Maailmanpyörä.
Hypyt. Sirkus on hyppyjen maailmaa. Erilaisten, taitoa ja rohkeutta (uhkarohkeutta, base-hypyt) vaativien hyppyjen kirjo sekä sirkuksessa, että sirkuksen ulkopuolellakin on suuri. Hyppy voi suuntautua ylhäältä alas tai alhaalta ylös, se voi olla vertikaalisen suuntautumisen ohella ohella myös horisontaalinen. Sirkuksessa voidaan esimerkiksi hyppiä permannolla juoksuvauhdista erilaisten renkaiden läpi, voidaan hyppiä voltteja tai voidaan hypätä korkealtakin johonkin kohteeseen, kuten joustavalle turvaverkolle tai veteen. Hyppiä voidaan myös joustavilla, jalkoihin kiinnitettävillä hyppylaitteilla. Oma lukunsa ovat ertyiset hyppylajit, kuten vipulauta, trampetti ja trampoliini. Sirkuksen ulkopuolella voidaan hyppiä korkeiden rakennusten katoilta, silloilta, mastoista tai kallioilta, liito- tai laskuvarjoja käytellen - base-hyppy, base-varjo; laskuvarjohypyt kiinteältä alustalta - tai käyttämättä, kun tullaan veteen. Voidaan hypätä myös uimahypäten, joissa oma lukunsa ovat pellehypyt - sekä heilurihypäten (Pendulum) ja benji-hypäten.

Hyrräjongleeraus. Esiintyjä saa rullaamalla, pyörittämällä, keinuttamalla tai muulla tavoin liikuttamalla kohde-esineen pyörivään liikkeeseen. Usein pyöritettävät esineet ovat lautasia tai palloja joko sormen taikka ohuen sauvan varassa. Myös lassonkäsittely ja diabolo voidaan lukea hyrräjongleeraukseen. SirkusJongleeraus.

Taitovoimistelua

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Flickr/SheltieBoy


Aloitteleva akrobaatti- eli taitovomisteluryhmä.

SIRKUKSEN LAJIEN KIRJOA

Erityisissä sirkustempuissa, erikoistempuissa on lukuisia erilaisia päätyyppejä, kuten tulennielentä, miekannielentä, hulavanteen pyöritys ja veitsenheitto. Näistähän sinänsä useatkin ovat osa sirkuksen traditiota ja olleet ohjelmistossa jo iät ja ajat.

Vanhoja, eksoottisia, sirkuksissakin nähtyjä lajeja ovat myös erilaiset tarkkuusammunnat, piikkimatolla makuu taikka kävely, hiilillä kävely, lasin syöminen, kasvojen vääntely, mehiläisten ahtaminen kasvoille, hyönteisten ja muiden ötököiden syöminen, hyppääminen mahdollisimman korkealta mahdollisimman matalaan veteen, lassonheitto, kääpiönäytökset jne.

Milloin on kyse sirkustaiteilijasta ja milloin vaikkapa fakiirista taikka jostakin ihan muusta taiteenlajista, jää arvioitavaksi. Uusiakin temppuja ja uusia versioita vanhoista tempuista kehitellään kaiken aikaa.

Sirkusnumeroiden luokittelu eri alalajeihin ei ole yksinkertainen tehtävä. Sirkuksen historia on näyttänyt, että melkein mitä tahansa voidaan esittää maneesilla, jos se vain houkuttelee ja kiinnostaa yleisöä. Sirkuksen perinteeseen kuuluu myöskin jatkuva uusien variaatioiden etsiminen klassisista numeroista ja siten eri lajien yhdisteleminen samaan numeroon.

Sirkuksen historian tarkastelu ei oikeuta rajaamaan mitään ehdottomasti pois sirkusnäytännöstä; toisaalta se kuitenkin osoittaa, että jotkin numerot ovat sirkustaiteelle tyypillisiä ja keskeisiä, jotkut ohimeneviä kokeiluja.

Monet estraditaiteen esitystyypit, kuten vaikkapa surmanajo taikka vatsastapuhuminen, eivät ole helposti liitettävissä sirkusnumeroiden yhteyteen. Surmanajon luontevin esityspaikkakin on tivoli.

Lähteet
Sirkus Circus Helsinki
Sirkus Kari Nieminen: Sirkusteltta
Taidekaari: Mette Ylikorva: Pieni sirkusopas
Wikipedia: List of circus skills
Online Etymology Dictionary: Acrobatics
Circopedia
International Circus Hall of Fame: Glossary of Circus Terms
Susanna Keski-Kohtamäki: Tunnetta tanssitrapetsilla
*Stadissa.fi: Kiinalainen sirkus
*Eero Taivalsaari: Sirkuselämää - Suomalainen sirkus kautta aikojen - Otava 2006
*Sirkus Finlandia
*Sorin Sirkus
*Jumis.fi - Klovnimessu/Juha Kinanen
*Pohjois-Pohjanmaan Museo: Suurenmoinen sirkus - Arja Keskitalo
*Pelleopisto
*Sporttimedia - Leikkiä ikä kaikki/Kati Köykkä, vannetanssipioneeri, sirkusopettaja
*YLE.fi - Sirkus
*Unicycle.Com - Yksipyöräisen historia.
*Jaana Vuori: Suomalaiset sirkus- ja varieteetaiteilijat numeroiden laatijoina kollektiivisessa perinteessä
*Wikipedia
*Jutta Mustaniemi: Kuperkeikasta volttiin
*Markku Aulanko - Kari Nieminen: Sirkustaitojen käsikirja - Otava
*Jean-Michel Guy: Sirkuksen vallankumous - Like


"Sirkus on niin suosittua siksi, että siinä yhdistyvät ihanteellisella tavalla urheilu ja taide." - Robert Lepage

"Sirkus jättää suloisen muiston." - Fernando Botero

"Sirkus on kuin äiti: siihen voi aina luottaa ja se palkitsee ja rankaisee." - Burt Lancaster

"Aurinko edustaa voimaa ja nuoruutta, juuri sitä samaa, mitä sirkuksenkin pitäisi olla." - Guy Laliberte

"Sirkus on tehnyt minuun hyvin syvän vaikutuksen. Suuressa osassa unelmistani, olen sirkuksessa." - Jeff Mangum

SIRKUSLAJEJA - SIRKUSSANASTOA

A - H sivu 1 - klikkaa sivulle 1

Adagio. Akrobaatti. Akrobalanssi. Akrobatia. Akrobatiatanssi - akrotanssi. Akrobatiavoimistelu - akrovoimistelu. Akrojooga. Alamies - alanainen. Ammunta. Antipudisti eli antipodisti. Ballyhoo! Banquette. Baton twirling - sauvatanssi, sauvavoimistelu. Batoudhyppääjä. Boss Clown. Charivari. Contortionistit eli käärmeihmiset. Devil stick - Flower stick. Diabolo eli hiidenhyrrä. Domptööri. Dressööri. Ekvilibristi. Eläinnumerot. Elävä tykinkuula. Elävät patsaat. Erikoisihmiset. Esinemanipulaatio. Esittävä taide. Fakiiri. Fasadi. Finaali. Flair. Free running. Hampaista riipunta. Hansta-akrobatia. Harlekiini. Hattutemput. Heittoakrobatia. Heittojongleeraus. Hihnat. Hiuksista riipunta. Houkutuslintu. Hulavanne. Hurjapää, huimapää. Huvipuistot. Hypyt. Hyrräjongleeraus.

I - L sivu 2 - klikkaa sivulle 2

Ihmispyramidi. Ihmistorni. Ikarinen leikki - Ikaros. Illuusio - Illusionisti. Ilma-akrobatia. Ilmarengas. Jalkajongleeraus. John Robinson. Jojo. Jongleeraus eli jonglööraus. Jonglööri. Jääsirkus. Kahdenkymmenenneljäntunninmies. Kahlekuningas. Kaksoistrapetsi. Kankaat. Kantapääriipunta. Katu-urut. Kehto. Keilat. Keinutrapetsi. Keinuva paritrapetsi. Kiinalainen jojo eli diabolo. Kiinalainen sirkus. Kiinalainen tolppa. Kiinalaiset lautaset - lautasten pyöritys. Kiipeily. Kinker. Kirppusirkus. Klovneria ja klovni. Klovnikuja. Kolmoistrapetsi. Kontaktijongleeraus. Kuolemanpallo, kuolemanseinä - surmanajo. Kuolemanpyörä - teräspyörä. Kuuakrobatia. Käsinkävely, käsilläkävely. Käsinseisonta, käsilläseisonta. Kätseri, alamies. Käärmeenlumooja. Lasillakävely. Lasipallo, kristallipallo. Lassonkäsittely. Lentosirkus. Lentäjä, ylämies. Lentävä trapetsi. Liinat. Limbo.

M - T sivu 3 - klikkaa sivulle 3

Maailmanpyörä. Mallakhamba. Maneesi. Maneesimestari, maneesimiehet. Meksikolainen pilvikeinu. Miekannielentä. Monsieur Loyal. Mutashow. Napa- eli vatsatanssi. Naruhyppely. Nojapuut. Notkeusakrobatia. Nuorallakävely - nuorallatanssi. Näytösvoimistelu. Ooppera. Paholaisen sauva. Pantomiimi. Pariakrobatia. Paritrapetsi. Parkour. Permantoakrobatia. Perässäreissaaja - sirkusfani. Pilvikeinu. Poi. Polkupyöräily. Ponnahduslauta. Puujalat. Pärssi. Rengasakrobatia. Riggaaja, ripustaja. Risley. Rola-bola. Roomalaiset tikkaat. Rullalautailu. Ryhmäakrobatia. Sikarilaatikot. Silinterihattu. Sirkus. Sirkusjuna. Sirkuskaravaani. Sirkuskoulu. Sirkusmuusikko ja sirkusmusiikki. Sirkustaiteilija. Sirkusteltta. Sirkustirehtööri. Sirkusvälineet. Sirkusyleisö. Sisääntulo. Soveltava sirkus. Spektaakkeli. Staattinen trapetsi. Taikuus ja taikatemput. Taipuva tanko. Taiteellinen johtaja, ohjaaja. Taitoratsastus. Talvileiri. Tankotanssi. Tanssitrapetsi. Tasapainoilu. Tasapainojongleeraus. Tasapainopallo. Tasapainotanko. Telttamestari. Tempojongleeraus. Teräsleuka. Tikas, tasapainotikas. Tivoli. Tolppa-akrobatia. Tornikaruselli. Toukokuun ensimmäisen päivän tapaus. Trampetti. Trampoliini.

T - Z sivu 4 - klikkaa sivulle 4

Trapetsi. Triopyramidi. Triotrapetsi. Tulennielentä. Tulenpuhallus. Tulenpyöritys. Tulitaide. Tuoliakrobatia. Urheilu. Uusi sirkus. Vatsa-akrobatia. Vanneakrobatia. Vapaanumero. Vatsastapuhuminen, ventrilokvismi. Vauvasirkus. Veitsenheitto. Venäläinen aisa. Venäläinen keinu. Vertikaaliköysi, riippuköysi - eli köysi - Corde lisse Spanish web. Vesikulho. Vesiliukumäki. Vesimeteori. Vesipallo, vedenpäälläkävelypallo. Vihellys. Vipulauta. Voima-akrobatia. Voimamies. Voimistelu. Volttiakrobatia. Volttirata. Washington trapetsi. Yksipyöräily. Ylämies. Yön ratsastajat. Zirkuskomödianten. Zorb-pallo.