Tunturisuden sivut
Jalokivet ja korukivet.

Jalokiviä ja korukiviä. 1 – turkoosi, 2 – hematiitti, 3 – krysokolla, 4 – tiikerinsilmä, 5 – kvartsi, 6 – turmaliini, 7 – karneoli, 8 – pyriitti, 9 – sugiliitti, 10 – malakiitti, 11 – ruusukvartsi, 12 – obsidiaani, 13 – rubiini, 14 – akaatti, 15 – jaspis, 16 – ametisti, 17 – blue lace -akaatti, 18 – lapislatsuli.

Jalokivet - rikkauden symbolit, rakkauden ja onnen tuojat

Arkeologiset löydöt osoittavat, että jo mesoliittisella kivikaudella (ajanjakso n. 8000-5000 eKr.) eläneet ihmiset keräsivät ja osoittivat kiinnostusta jalokiviin. Ensimmäisiä ihmisen käyttämiä jalokiviä olivat ametisti, vuorikide, meripihka, jade, jaspis, korallit, lapislatsuli, helmet, serpentiini, smaragdi ja turkoosi.

Jalokivet ovat mineraaleja, joita arvostetaan niiden kauneuden, kovuuden ja harvinaisuuden vuoksi. Nämä ominaisuudet tekevät niistä hyvin kalliita, ja siksi niitä arvostetaan vieläkin enemmän. Arvokkaimmat jalokivet ovat kallioperän kovimpien mineraalien jalokivimuunnoksia.

Jalokiviä ovat sellaiset mineraalit, jotka taittavat vahvasti valoa, ovat värittömiä tai värillisiä ja käytössä hyvin kestäviä.

Värin ohella jalokivien tunnusomainen piirre on niiden läpinäkyvyys. Tähän perustuen jalokivet jaetaan kolmeen ryhmään. Ryhmät ovat läpinäkyvät jalokivet, esimerkiksi timantti - läpikuultavat jalokivet, esimerkiksi kalsedoni - ja läpinäkymättömät eli opaakit jalokivet, joihin kuuluu esimerkiksi lapislatsuli.

Myös jotkut eloperäiset muodostumat, meripihka, korallit ja helmet, lasketaan mukaan jalokiviin.

Jalokivien yliluonnolliset ominaisuudet

Jalokivillä on aina katsottu olevan erityisiä, yliluonnollisia ominaisuuksia ja siksi niitä on käytetty amulettien ja talismaanien tapaan tuomaan onnea, menestystä, rauhaa ja rakkautta. Onpa niillä parannettu jalokiviterapian myötä sairauksiakin, tai ainakin yritetty sitä. Näissä parantamisissa on potilaan omalla uskolla aina vankka sijansa.

Jalokivet

Samalla jalokivellä voi olla eri värimuunnoksia, joilla on usein omat nimensä. Esimerkiksi korundin punaista muunnosta sanotaan rubiiniksi, kun taas varsinkin siniset korundit ovat safiireja.

Eri jalokiviä on muutamia satoja, useita niistä löydetään vain hyvin rajatuilta alueilta ja ne ovat siksi hyvin arvokkaita. Yksi esimerkki näistä on tansaniitti, jota löytyy vain Tansaniasta.

Voimakivet

Kivikaudelta saakka ihminen on keräillyt luonnosta kiviä ja käytellyt niitä eri tavoin amuletteina ja talismaaneina. Kiviä on käytetty jumalkulteissa, niitä on kunnioitettu ja palvottu pyhinäkin esineinä ja niiden välittämiä hiljaisia sanomia on pyritty kuuntelemaan.

Voimakiveksi eli energiakiveksi kutsutaan sellaista kiveä, joka ohjaa, neuvoo ja opastaa, suojaa, avartaa henkisyyttä ja parantaa. Voimakivien valikoima on yhtä suuri, kuin on eri kivilajien määrä, mutta erityisesti voimakivinä käytetään kauneimpia ja värikkäimpiä, jalo- ja korukiviksi kutsuttuja, tai niiden kaltaisia kiviä.

Syntymäkivi tarkoittaa sitä onnea tuovaa jalokiveä, joka liitetään syntymäkuukauteen. Sitä nimitetään myös kuukaudenkiveksi ja onnenkiveksi.

"Näyttää ihan siltä, kuin hän tarkastelisi kiveä - mutta itse asiassa, hän tarkasteleekin sitä, millaisia tuntemuksia kivi hänessä itsessään aikaansaa." - Bertnard Russell

"Älä jätä yhtään kiveä kääntämättä." - Euripides

"Tule kanssani vuorille. Jokaisella kivellä siellä on tarina kerrottavanaan." - Avijeet Das

Korukivet eli puolijalokivet

Jalokiviopissa eli gemmologiassa jalokivillä ja korukivillä ei ole tarkkaa rajaa. Jalokivinä pidetään kovimpia kiviä. Monissa kielissä ei tunneta jaottelua jalo- ja korukiviin. Korukivet eivät ole hinnaltaan yhtä arvokkaita, kuin jalokivet, mutta nekin ovat kauneudessaan ylittämättömiä.

Jalokivet punnitaan karaateissa, missä yksi karaatti on gramman viidesosa. Korukivet punnitaan grammoittain tai jopa kiloittain.

Suomesta on tavattu yli sataa erilaista kaunista, korukäyttöön soveltuvaa kivimateriaalia. Niiden joukossa on monia arvomineraaleja, kuten timantti, rubiini, safiiri, smaragdi, jaloberylli, kordieriitti, jalotopaasi, jade, nuummiitti ja koruihin kelvolliset kultahiput.

Suomen merkittävin ja tunnetuin korukivi on spektroliitti, joka on sateenkaaren väreissä hehkuva labradoriitti-maasälpä. Suomesta löytyy myös erilaisia kvartsin muunnoksia, savu-, ruusu-, sini- ja raitakvartsia sekä hennonviolettia ametistikvartsia.

Suomessa toimii neljä jalo- ja korukivikaivosta ja ne ovat Lampivaaran ja Yli-Luoston ametistikaivokset, Luumäen jaloberyllikaivos sekä Ylämaan spektroliittilouhokset.

Kivikuppi
Ruusukvartsi
Ruusukvartsi

Ruusukvartsi - rakkauden ja rauhan kivi

Ruusukvartsi on saanut nimensä ruusun mukaan, sen punaisen värin vaihdellessa pinkistä tummanpunaiseen. Silti se voi olla väriltään vaikka persikankin punainen.

Oksidikivien ryhmään kuuluva ruusukvartsi on epätavallinen kvartsimuunnos. Luonnontilaiset kivet sormuskuvan yläpuolella ovat myös ruusukvartsia.

Voimakivi ruusukvartsi

"Ruusukvartsi on ollut pyhä kivi jo Tiibetin ja Orientin kulttuureissa. Sitä on löydetty myös egyptiläisten hautakammioista.

Jo egyptiläisten ja roomalaisten mielestä ruusukvartsi puhdisti ihon ja ehkäisi rypyt.

Ruusukvartsia kutsutaan sydämen kiveksi. Sellaisena se on tunnettu jo ainakin 600 eaa. Se on edelleenkin hyvin voimakas rakkaus- ja ihmissuhteiden hoivaaja.

Jo värinsäkin puolesta ruusukvartsi liitetään rakkauteen. Se on universaali rakkauden välittäjä. Se sallii omistajansa antautua täyteen rakkauteen, sekä antaa että vastaanottaa rakkautta.

Ruusukvartsi kuljettaa mukanaan feminiinistä myötätunnon ja rauhan, hellyyden ja parantamisen energiaa.

Ruusukvartsi kuljettaa mukanaan myös annoksen lapsellisuutta ja naiiviutta - sekä suuren annoksen viattomuutta.

Ruusukvartsi lohduttaa häntä, jota maailma on murjonut.

Ruusukvartsi inspiroi rakkautta kauneuteen, sekä omaan että muiden ja koko luonnon. Se innoittaa myös musiikin ja kirjoittamisen kauneuteen, koko taiteeseen.

Unikivenä ruusukvartsi lahjoittaa hyvän unen ja kauniit unet, ja estää painajaiset."


Krysopraasi

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Jeff-o-matic

Krysopraasi - Kreikan vihreä kivi

Krysopraasin nimen alkuperä on Kreikassa. Krysopraasi on Välimeren- tai omenanvihreä kalsedonin (eli kvartsin) muoto. Se on kalsedoniryhmän arvokkain kivi. Sitä louhittiin Euroopassa jo keskiajalla.

Voimakivi krysopraasi

"Krysopraasi kohottaa ihmisen turvallisuuden tunnetta.

Krysopraasi on ilon ja optimismin symboli.

Krysopraasi kuljettaa ihmisen yhteyteen Jumalallisen totuuden kanssa.

Krysopraasi on rakkauden ja anteeksiannon kivi.

Krysopraasi voi lievittää allergia- ja astmaoireita. Sen uskotaan vähentävän myös masennusoireita.

Krysopraasi palauttaa vihreydellään luonnosta vieraantuneen ihmisen yhteyteen luonnon kanssa. Sen avulla ihminen voi siirtää itsensä virtuaalisesti keskittymällä vaikka tropiikin hiekkarannoille, siis kuin paratiisiin.

Krysopraasi haluaa palauttaa ihmisen yhteyteen kaiken, koko Universumin kanssa."


Labradoriitti

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Jeff-o-matic

Labradoriitti - revontulten kivi

Nimensä maasälpäryhmään kuuluva labradoriitti on saanut Labradorin niemimaan mukaan, sieltä kivi tavattiin ensimmäisen kerran vuonna 1770.

Labradoriitti värileikittelee (labradorisointi) revontulten väreissä. Useimmiten väreinä ovat sininen ja vihreä, mutta koko värikirjokin, mukana kulta ja punainen, on mahdollinen ja juuri sellainen kivi on kaikkein halutuin.

Voimakivi labradoriitti

"Inuiittien mukaan revontulet voivat pudota maahan ja silloin ne jäätyvät labradoriitiksi.

Velhon kiveksikin nimetty labradoriitti salaperäisine, leiskuvine väreineen on todellinen lapinnoitien, shamaanien, jumalten ja parantajien kivi.

Labradoriitti avaa portin tästä näkyvästä maailmastamme mystiseen, näkymättömään henkiseen maailmaan, jossa kaikki on mahdollista.

Labradoriitilla on rauhoittava vaikutus ja se auttaa ihmistä luovuudessa.

Labradoriitti on spektroliitin lailla energialtaan hillitsevä ja arvovaltaa lisäävä - se kanavoi ihmismieleen aristokraattisuutta, harkitsevuutta ja hiljaisuutta.

Labradoriitin energia on hieman maskuliinista, sillä kivi edustaa ehdottomuutta ja uskollisuutta omille periaatteille. Labradoriitti voi olla erittäin hyvä naiselle, joka elää miehen varjossa vailla omaa, selkeää identiteettiä.

Itsensä tutkimisessa, labradoriitti auttaa herättämään tietoisuuden henkisestä maailmasta, omista henkisistä mahdollisuuksista ja intuitiosta.

Suojelevana kivenä labradoriitti on yksi kivikunnan vahvimmista. Se luo henkilön ympärille kuin kilveksi auran, jonka läpi sisälle ei pääse minkäänlaista kielteisyyttä.

Labradoriitti auttaa silmä- ja muistisairauksissa. Se lieventää stressiä ja voimistaa kestävyyttä. Se auttaa myös hormonihäiriöissä.

Labradoriitti on Leijonan, Skorpionin ja Jousimiehen onnenkivi."


Saksan kultaseppä

All Rights Reserved
*Kuva - Copyright © Danny Portnoy
*Photo used with permission.

Saksalainen kultaseppä työssään

Kyseessä on näytös, jossa esitellään kultasepän työtä keskiajalla. Keskiajalla kultasepät olivat järjestäytyneet killoiksi ja ne olivat kaupunkien rikkaimpia kiltoja. Kultasepät toimivat tuolloin usein myös pankkiireina. Suomeen ensimmäiset kultasepät saapuivat 1300-luvulla.

Kultaseppien ammattitaito ja tekninen osaaminen oli keskiajalla korkeatasoista. Jo tuhansia vuosia ennen ajanlaskua kultaseppien osaaminen oli sillä tasolla, että heillä olisi hyvin vähän oppimista tämän päivän kullan käsittelystä.

Jalokiviseppien aikakausi

1600-luvun loppupuolella jalokivisepät erottautuivat omaksi ammattikunnakseen, saman tekivät myös hopeasepät.

Jalokivisepät valmistavat kulta- ja hopeaseppien lailla erilaisia esineitä ja erityisesti koruja. Erityisen hienoja ja arvokkaita koruja on valmistettu vuosituhanten myötä kuninkaallisten käyttöön. Arvokkaimmat korut tehdään jalometalleista, kullasta, hopeasta ja platinasta, sekä jalokivistä. Platinakorut ovat melko harvinaisia.

Lähteet
*Kaiva.fi
*Symes, R. F. ; Harding, R. R. ; Taipale, Kalle ; Taipale, Riikka: Jalokivet, Helsinki Media 1997
*Walter Schumann, Matti Vaasjoki: Jalokivet ja korukivet, Otava 1979
*Dud'a, Rudolf ; Rejl, Luboš ; Taipale, Kalle: Jalokivien maailma : jalo- ja korukivet ja niiden ominaisuudet, WSOY 1998
*Kodin suuri tietosanakirja: Jalokivet, Weilin + Göös
*Spectrum: Jalokivet, WSOY
*Häät ja juhlat: Jalokivet ja niiden kauniit värit
*geologia.fi
*Katriina, Unelmia kohti: Hoitavien kivien ominaisuudet
*Aurora Design: Maagiset jalokivet
*Nordic jewel: Hyödyllistä tietoa jalo- ja korukivistä sekä helmistä
*The Crystal Encyclopedia
*Crystal Vaults
*The Secret of The Tarot
*Jalokivet ja Edgar Cayce, Biokustannus Oy
*Marianne Aalto: Kivet kertovat, Gummerus