Jalokivet ja korukivet.

Jalokiviä ja korukiviä. 1 – turkoosi, 2 – hematiitti, 3 – krysokolla, 4 – tiikerinsilmä, 5 – kvartsi, 6 – turmaliini, 7 – karneoli, 8 – pyriitti, 9 – sugiliitti, 10 – malakiitti, 11 – ruusukvartsi, 12 – obsidiaani, 13 – rubiini, 14 – akaatti, 15 – jaspis, 16 – ametisti, 17 – blue lace -akaatti, 18 – lapislatsuli.

Jalokivet - rikkauden symbolit, rakkauden ja onnen tuojat

Arkeologiset löydöt osoittavat, että jo mesoliittisella kivikaudella (ajanjakso n. 8000-5000 eKr.) eläneet ihmiset keräsivät ja osoittivat kiinnostusta jalokiviin. Ensimmäisiä ihmisen käyttämiä jalokiviä olivat ametisti, vuorikide, meripihka, jade, jaspis, korallit, lapislatsuli, helmet, serpentiini, smaragdi ja turkoosi.

Jalokivet ovat mineraaleja, joita arvostetaan niiden kauneuden, kovuuden ja harvinaisuuden vuoksi. Nämä ominaisuudet tekevät niistä hyvin kalliita, ja siksi niitä arvostetaan vieläkin enemmän. Arvokkaimmat jalokivet ovat kallioperän kovimpien mineraalien jalokivimuunnoksia.

Jalokiviä ovat sellaiset mineraalit, jotka taittavat vahvasti valoa, ovat värittömiä tai värillisiä ja käytössä hyvin kestäviä.

Värin ohella jalokivien tunnusomainen piirre on niiden läpinäkyvyys. Tähän perustuen jalokivet jaetaan kolmeen ryhmään. Ryhmät ovat läpinäkyvät jalokivet, esimerkiksi timantti - läpikuultavat jalokivet, esimerkiksi kalsedoni - ja läpinäkymättömät eli opaakit jalokivet, joihin kuuluu esimerkiksi lapislatsuli.

Myös jotkut eloperäiset muodostumat, meripihka, korallit ja helmet, lasketaan mukaan jalokiviin.

"Näyttää ihan siltä, kuin hän tarkastelisi kiveä - mutta itse asiassa, hän tarkasteleekin sitä, millaisia tuntemuksia kivi hänessä itsessään aikaansaa." - Bertnard Russell

"Älä jätä yhtään kiveä kääntämättä." - Euripides

"Tule kanssani vuorille. Jokaisella kivellä siellä on tarina kerrottavanaan." - Avijeet Das

Korukivet eli puolijalokivet

Jalokiviopissa eli gemmologiassa jalokivillä ja korukivillä ei ole tarkkaa rajaa. Jalokivinä pidetään kovimpia kiviä. Monissa kielissä ei tunneta jaottelua jalo- ja korukiviin. Korukivet eivät ole hinnaltaan yhtä arvokkaita, kuin jalokivet, mutta nekin ovat kauneudessaan ylittämättömiä.

Jalokivet punnitaan karaateissa, missä yksi karaatti on gramman viidesosa. Korukivet punnitaan grammoittain tai jopa kiloittain.

Suomesta on tavattu yli sataa erilaista kaunista, korukäyttöön soveltuvaa kivimateriaalia. Niiden joukossa on monia arvomineraaleja, kuten timantti, rubiini, safiiri, smaragdi, jaloberylli, kordieriitti, jalotopaasi, jade, nuummiitti ja koruihin kelvolliset kultahiput.

Suomen merkittävin ja tunnetuin korukivi on spektroliitti, joka on sateenkaaren väreissä hehkuva labradoriitti-maasälpä. Suomesta löytyy myös erilaisia kvartsin muunnoksia, savu-, ruusu-, sini- ja raitakvartsia sekä hennonviolettia ametistikvartsia.

Suomessa toimii neljä jalo- ja korukivikaivosta ja ne ovat Lampivaaran ja Yli-Luoston ametistikaivokset, Luumäen jaloberyllikaivos sekä Ylämaan spektroliittilouhokset.

Kivikokoelma

Kivikokoelma: 1) ruusukvartsi 2) hematiitti eli verikivi 3) kaksi sodaliittia 4) tiikerinsilmä. - Kuva Copyright © MAURO CATEB - Creative Commons.

Jalokivien yliluonnolliset ominaisuudet

Jalokivillä on aina katsottu olevan erityisiä, yliluonnollisia ominaisuuksia ja siksi niitä on käytetty amulettien ja talismaanien tapaan tuomaan onnea, menestystä, rauhaa ja rakkautta. Onpa niillä parannettu jalokiviterapian myötä sairauksiakin, tai ainakin yritetty sitä. Näissä parantamisissa on potilaan omalla uskolla aina vankka sijansa.

Jalokivet

Samalla jalokivellä voi olla eri värimuunnoksia, joilla on usein omat nimensä. Esimerkiksi korundin punaista muunnosta sanotaan rubiiniksi, kun taas varsinkin siniset korundit ovat safiireja.

Eri jalokiviä on muutamia satoja, useita niistä löydetään vain hyvin rajatuilta alueilta ja ne ovat siksi hyvin arvokkaita. Yksi esimerkki näistä on tansaniitti, jota löytyy vain Tansaniasta.

Voimakivet

Kivikaudelta saakka ihminen on keräillyt luonnosta kiviä ja käytellyt niitä eri tavoin amuletteina ja talismaaneina. Kiviä on käytetty jumalkulteissa, niitä on kunnioitettu ja palvottu pyhinäkin esineinä ja niiden välittämiä hiljaisia sanomia on pyritty kuuntelemaan.

Voimakiveksi eli energiakiveksi kutsutaan sellaista kiveä, joka ohjaa, neuvoo ja opastaa, suojaa, avartaa henkisyyttä ja parantaa. Voimakivien valikoima on yhtä suuri, kuin on eri kivilajien määrä, mutta erityisesti voimakivinä käytetään kauneimpia ja värikkäimpiä, jalo- ja korukiviksi kutsuttuja, tai niiden kaltaisia kiviä.

Syntymäkivi tarkoittaa sitä onnea tuovaa jalokiveä, joka liitetään syntymäkuukauteen. Sitä nimitetään myös kuukaudenkiveksi ja onnenkiveksi.
Saksan kultaseppä

All Rights Reserved
*Kuva - Copyright © Danny Portnoy
*Photo used with permission.

Saksalainen kultaseppä työssään

Kyseessä on näytös, jossa esitellään kultasepän työtä keskiajalla. Keskiajalla kultasepät olivat järjestäytyneet killoiksi ja ne olivat kaupunkien rikkaimpia kiltoja. Kultasepät toimivat tuolloin usein myös pankkiireina. Suomeen ensimmäiset kultasepät saapuivat 1300-luvulla.

Kultaseppien ammattitaito ja tekninen osaaminen oli keskiajalla korkeatasoista. Jo tuhansia vuosia ennen ajanlaskua kultaseppien osaaminen oli sillä tasolla, että heillä olisi hyvin vähän oppimista tämän päivän kullan käsittelystä.

Enkelten valtakunta

Voimakivet Enkelikivi.

Jalokiviseppien aikakausi

1600-luvun loppupuolella jalokivisepät erottautuivat omaksi ammattikunnakseen, saman tekivät myös hopeasepät.

Jalokivisepät valmistavat kulta- ja hopeaseppien lailla erilaisia esineitä ja erityisesti koruja. Erityisen hienoja ja arvokkaita koruja on valmistettu vuosituhanten myötä kuninkaallisten käyttöön. Arvokkaimmat korut tehdään jalometalleista, kullasta, hopeasta ja platinasta, sekä jalokivistä. Platinakorut ovat melko harvinaisia.

Kivikokoelma

Kivikokoelma - vihreät aventuriinit ja punaiset jaspikset, mukana myös ametistit, sitriinit, ruusukvartsit, tiikerinsilmät, malakiitit ja savukvartsit.

Mineraaleja on tuhansittain

Onnenkiveä, voimakiveä tai parantavaa kiveä valitsevalle on tarjolla runsaasti vaihtoehtoja. Tällä hetkellä nimettyjä ja kuvattuja mineraaleja on yli 5 400 - niistä noin 200 on yleisiä ja noin 20 erittäin yleisiä.

Silikaatit ovat runsain ja kemiallisesti monimutkaisin mineraaliryhmä. Yksinkertaisin ja runsain silikaattimineraali maankuoressa on kvartsi (SiO2).

Ruusukvartsi

Voimakivet Ruusukvartsi.

Vanadiniitti

Vanadiniitti. Vanadiniitti muodostaa onttoja, prismamaisia kiteitä ja voi olla väriltään keltainen, oranssi, punainen tai ruskea. Voimakivenä vanadiniitti auttaa muuttamaan unelmat todeksi. Se auttaa myös määrittelemään tavoitteet ja pitämään niistä kiinni, huolimatta polulla olevista monista häiriötekijöistä ja haasteista. Vanadiniitti on myös erinomainen apu meditaatioon, koska se sulkee tehokkaasti pois tarpeettoman melun ja hälinän.

Kivien parantavasta voimasta

Näillä sivuilla esitellään kivien parantavia ominaisuuksia, jotka ovat kiviin liitettyjä uskomuksia ja joilla on usein ikää satoja tai jopa tuhansia vuosia. On syytä erikseen mainita, että on kyse vain uskomuksista, legendoista ja myyteistä. Kivien käytöllä ei kuitenkaan suinkaan ole tarkoitus korvata lääkäriä. Sairaustapauksissa ota aina yhteys lääkäriin tai muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen. Se ei kuitenkaan estä kivienkään käyttöä.

Voimakivet Sivuston lähteet.

Kivikokoelma

Kivikokoelma: 1) savukvartsi 2) sitriini 3) ruusukvartsi 4) aventuriinikvartsi 5) ametisti 6) karneoli 7) kvartsi. - Kuva Copyright © MAURO CATEB - Creative Commons.

Maagiset voimakivet

Talismaaneina, onnenkivinä ja voimakivinä käytettyjä kiviä. Nimien perässä suluissa kivien vanhoja, hyvin kauniita nimiä - Uralin smaragdi, Arizonan rubiini, Transvaalin jade...

Voimakivet A
Voimakivet Aavikkoruususeleniitti - Voimakivet Akaatti - Voimakivet Akroiitti - turmaliini - Voimakivet Akvamariini - Akvamariiniberylli - Voimakivet Almandiini (Arizonan spinelli, Almandiinispinelli, Ceylonin rubiini, Alabanda-rubiini) - Amabergiitti - Voimakivet Amatsoniitti - Voimakivet Ametisti - Voimakivet Ametriini eli trystiini eli bolivianiitti - Voimakivet Angeliitti eli enkelikivi, anhydriitti - Apassin kyynel -obsidiaani - Apatiitti - Apofylliitti - Voimakivet Aqua aura - Aragoniitti - Voimakivet Atsuriitti - Voimakivet Aurinkokivi - Aurinkopyriitti - Voimakivet Aventuriini
Voimakivet B
Berylli - Boji - Voimakivet Botswanan akaatti eli raita-akaatti - Voimakivet Brasilialainen akaatti - Broccoli malakiitti - Brontsiitti
Voimakivet C
Charoiitti eli tsaroiitti - Voimakivet Chevron ametisti - Cobaltokalsiitti - Connemara marmori
Voimakivet D
Voimakivet Dalmatialainen jaspis - Danburiitti - Voimakivet Demantoidi (Uralin smaragdi, Siperian krysoliitti) - Dioptaasi (Kuparismaragdi) - Dolomiitti - Voimakivet Draviitti - turmaliini - Dumortieriitti
Voimakivet E
Voimakivet Enkeliametisti - Voimakivet Enkelin valtikka-ametisti - Voimakivet Enkelikivi eli angeliitti, anhydriitti - Epidootti
Voimakivet F
Voimakivet Fluoriitti eli fluorisälpä - Fuksiitti
Voimakivet G
Gagaatti - Galeniitti eli lyijyhohde - Voimakivet Granaatti - Voimakivet Graniitti - Girasolkvartsi - Voimakivet Grossulaari (Granaattijade, Transvaalin jade, Montanan rubiini)
Voimakivet H
Voimakivet Harmaa kuukivi - Harmaa raita-akaatti - Haukansilmä - Heliotrooppi - Voimakivet Hematiitti eli verikivi - Hemimorfiitti - Voimakivet Herkimer-timantti - Hessoniitti (Grossulaari granaatin muunnos) - Hiddeniitti (Litionsmaragdi) - Himalajankvartsi - Voimakivet Holleyn sininen akaatti - Hopeasäihkeobsidiaani - Howliitti - Hunajakalsiitti eli keltainen kalsiitti - Hypersteeni eli mahtikivi
Voimakivet I
Idokraasi eli vesuvianiitti - Voimakivet Indigoliitti - turmaliini - Ioliitti eli vesisafiiri - Voimakivet Islanninsälpä eli aurinkokivi
Voimakivet J
Voimakivet Jade - Voimakivet Jadeiitti - Voimakivet Jaspis
Voimakivet K
Kaktuskvartsi (Spirit quartz) - Voimakivet Kalaharijaspis eli maisemajaspis - Voimakivet Kalsiitti - Voimakivet Kambaba jaspis - Kanadan labradoriitti - Voimakivet Karneoli - Kavansiitti - Voimakivet Keltainen fluoriitti - Voimakivet Keltainen jaspis - Voimakivet Keltainen kuukivi - Voimakivet Keltainen opaali - Voimakivet Keltainen pitsiakaatti - Keltainen safiiri (Itämainen topaasi) - Kiastoliitti - Voimakivet Kirkas ametisti - Voimakivet Kirkas ruusukvartsi - Voimakivet Kissansilmä eli sininen kuukivi - Kobolttikalsiitti - Voimakivet Kreikkalainen akaatti - Krokoiitti eli punalyijymalmi - Krysanteemikivi - Voimakivet Krysokolla - Voimakivet Krysopraasi - Kullanvärinen kalsiitti - Kultakalkopyriitti - Kultasäihkeobsidiaani - Voimakivet Kultatopaasi - Kuntsiitti eli kunziitti ja hideniitti - Voimakivet Kuukivi (Ceylonin opaali) - Kvartsi - Kyaniitti

Voimakivet L
Laavakivi - Voimakivet Labradoriitti eli spektroliitti - Voimakivet Lapislatsuli, taivaankivi - Larimar - Lasuriitti - Laserkvartsi - Voimakivet Leopardijaspis - Lepidoliitti - Lumihiutaleobsidiaani - Voimakivet Luonnollinen sitriini
Voimakivet M
Magnesiitti - Mahonkiobsidiaani - Mahtikivi eli hypersteeni - Voimakivet Malakiitti - Mangaani eli mangano - Voimakivet Marposiitti jade - Voimakivet Mokaiitti jaspis eli Australian jaspis - Moldaviitti - Voimakivet Monivärinen jaspis eli aavikkojaspis - Voimakivet Morganiitti - Musta obsidiaani - Voimakivet Musta opaali - Musta raita-akaatti
Voimakivet N
Voimakivet Nefriitti eli vihreä jade
Voimakivet O
Obsidiaani - Okeneetti - Onyksi - Voimakivet Opaali - Voimakivet Optinen, kirkas fluoriitti - Voimakivet Oranssi aventuriini - Oranssi kalsiitti - Voimakivet Orgoniitti
Voimakivet P
Peridootti - Voimakivet Persikka kuukivi - Voimakivet Persikka seleniitti - Petaliitti - Pietersiitti - Picasso-jaspis - Voimakivet Pinkki opaali - Pinkki raita-akaatti - Pinkki rodokrosiitti - Voimakivet Pinkki ruusukvartsi - Voimakivet Pinkki turmaliini - Prehniitti - Voimakivet Punainen aventuriini - Voimakivet Punainen jaspis - Punainen kalsiitti - Voimakivet Punainen turmaliini (Siperian rubiini) - Voimakivet Purppura, punavioletti fluoriitti - Voimakivet Purpuriitti - Voimakivet Puuakaatti - Pyriitti - Voimakivet Pyrooppi (Arizonan rubiini, Böömin rubiini, Kap-rubiini) - Pyroxmansiitti
Voimakivet R
Rikki - Rodokrosiitti - Rodoniitti - Voimakivet Rubelliitti - turmaliini - Voimakivet Rubiini - Rubiinifuksiitti - Voimakivet Ruskea opaali - Ruskearaita-aragoniitti - Rutiili - Rutiilikvartsi - Voimakivet Ruusuametisti - Voimakivet Ruusukvartsi - Ryoliitti
Voimakivet S
Sademetsäjaspis - Voimakivet Safiiri - Voimakivet Sammalakaatti - Sardonyksi - Voimakivet Sateenkaarikuukivi - Sateenkaarikvartsi eli titaanikvartsi - Sateenkaariobsidiaani - Voimakivet Savukvartsi (Savutopaasi) - Schalenblende - Voimakivet Schörl - turmaliini - Voimakivet Seleniitti - Selestiitti - Septaria - Serafiniitti - Voimakivet Serpentiini jade - Shiva lingam eli intialainen jokikivi - Voimakivet Siberiitti - turmaliini - Sininen apatiitti - Sininen aragoniitti - Voimakivet Sininen aventuriini - Voimakivet Sininen fluoriitti - Sininen jaspiskvartsi (Saksalainen lapis) - Sininen kalsedoni - Voimakivet Sininen kuukivi eli kissansilmä - Sininen kvartsi - Voimakivet Sininen opaali - Voimakivet Sininen pitsiakaatti - Sininen topaasi (Brasilialainen akvamariini) - Voimakivet Sinkiang jade - Voimakivet Sitriini (Bahian topaasi, intialainen topaasi, kultatopaasi, kvartsitopaasi, Madeiran topaasi, Palmira-topaasi, Rio Granden topaasi, Salamancan topaasi, Serra-topaasi, skotlantilainen topaasi ja topaasikvartsi) - Voimakivet Smaragdi - Sodaliitti - Voimakivet Spektroliitti eli labradoriitti - Spinelli (Rubiinispinelli) - Voimakivet Spirit-ametisti - Voimakivet Srilankalainen granaatti (Ceylonin rubiini, Kandy-spinelli) - Voimakivet Starburstjaspis - Stiktiitti - Stromatoliittifossiili - Sugiliitti

Voimakivet T
Voimakivet Taivaankivi, lapislatsuli - Tangeriinikvartsi - Voimakivet Tansaniitti - Tektiitti - Thuliitti - Voimakivet Tiibetin akaatti - Tiibettiläinen kvartsi eli Himalajan herkimer - Voimakivet Tiikerinrauta eli punainen tiikerinsilmä - Voimakivet Tiikerinsilmä - Voimakivet Timantti - Titaanikvartsi eli sateenkaarikvartsi - Titaniitti - Voimakivet Topaasi - Tsaroiitti eli charoiitti - Voimakivet Tuliakaatti - Voimakivet Tuliopaali - Voimakivet Tummanvioletti fluoriitti - Voimakivet Turkoosi - Voimakivet Turmaliini - Turmaliinisauvakvartsi - Voimakivet Turritella-akaatti
Voimakivet U
Voimakivet Unakiitti
Voimakivet V
Vaaleanpunainen safiiri (Itämainen hyasintti) - Vaaleanpunainen spinelli (Balasrubiini) - Voimakivet Valkoinen jade - Valkoinen kalsiitti - Voimakivet Valkoinen kuukivi - Voimakivet Valkoinen opaali - Voimakivet Valkoinen seleniitti - Valtamerijaspis - Vanadiniitti - Voimakivet Vera Cruz-ametisti - Voimakivet Verdeliitti - turmaliini (Brasilian smaragdi) - Voimakivet Verikivi eli hematiitti - Voimakivet Verikivijaspis - Voimakivet Vesimeloni-turmaliini - Vihertävän sininen safiiri (Itämainen akvamariini) - Vihreä apatiitti - Voimakivet Vihreä aventuriini - Voimakivet Vihreä fluoriitti (Afrikan smaragdi) - Voimakivet Vihreä jaspis - Vihreä kalsedoni - Vihreä kalsiitti - Voimakivet Vihreä kuukivi - Voimakivet Vihreä opaali - Vihreä safiiri (Itämainen smaragdi) - Vihreä vesuvianiitti (Amerikan jade) - Voimakivet Violetti fluoriitti - Vuorikide eli vuorikristalli (Alaskan timantti, saksalainen timantti, strassitimantti) - Värillinen kalkopyriitti - Väritön topaasi (Saksin timantti) - Väritön zirkoni (Ceylonin timantti, maturatimantti)
Voimakivet Z
Voimakivet Zirkoni eli sirkoni - Zoisiitti - Zultaniitti eli diaspori