Menu
Tunturisuden sivut
Rämemajava
NUTRIA (Myocastor coypus)

Nisäkäsnimistötoimikunta nimesi rämemajavan nutriaksi, jolla nimellä se myös on jo aiemminkin tunnettu. Jyrsijöiden lahkossa rämemajavien heimoon kuuluvalla nutrialla on pituutta 45 - 60 cm, lisänä häntä 25 - 42 cm. Eli kuonon kärjestä hännänpäähän pituutta voi olla metri.

Alunalkaen Etelä-Amerikassa eläneet, jättirottaa, piisamia taikka majavaa olemukseltaan muistuttavat nutriat ovat levittäytyneet vieraslajeina lähes koko maailmaan, myös Eurooppaan. Niitä on istutettukin moniin maihin hyvin onnistuneesti. Turkistarhoihin siirretyt eläimet ovat karkailleet tarhoilta ja muodostaneet omia luonnonvaraisia kantojaan. Paikoin nutrioista on tullut tämän myötä haittaa ja harmia paikalliselle luonnolle ja lajistolle ja nutria kuuluu maailman sadan haitallisimman vieraslajin joukkoon.

Suomessakin nutrioita on tarhaoloissa. Suomen luonnon talvesta eteläamerikkalaisiin oloihin tottunut nutria ei selviä, joten se ei voine villiintyä maassamme pysyväksi vieraslajiksi, vaikka joku joskus luontoon karkaisikin. Suomen Metsästäjäliitto kertoo, että riistaeläinten luetteloon rämemajava on lisätty meilläkin, ennakoiden mahdollisuutta, että tämä tuhoja aiheuttava vieraslaji pääsisi Suomen luontoon. Metsästäjäliiton mukaan nutriaa ei ole tavattu koskaan Suomen luonnosta.
Nutria on vesieläin. Sillä on räpyläjalat ja pehmeästä alusvillasta sekä pitkistä, pehmeistä peitinkarvoista koostuva, melko tummanruskea turkki. Juuri tuskiskaupassa lajin turkki on opittu tuntemaan nimellä nutria. Nutrian häntä on suomujen ja karvojen peittämä.

Nutriat elävät jokien ja järvien rannoilla, soillakin, yksikseen tiheän aluskasvillisuuden seassa. Sinne ne rakentavat käytäviään ja pesäonkaloitaan sekä vesikasveista pesiä ja kelluvia lauttoja. Nutriat ovat aktiivisia illalla ja yöllä, mutta kylminä aikoina myös päivällä. Nutria käyttää ravinnokseen erilaisia vesikasveja, sarojen, kaislojen ja osmankäämien juuria, verson tyvisolukoita, nilviäisiä, simpukoita ja kotiloita ja selkärangattomia. Taitavana sukeltajana se saattaa pysytellä veden alla jopa viisi minuuttia.

Kantoaika 100 - 130 päivää. Naaras saa tavallisesti kaksi tai kolme poikuetta vuodessa ja kerrallaan se voi synnyttää noin 7 - 9 poikasta, Etelä-Amerikassa jopa 11. Poikaset ovat syntyessään hyvin kehittyneitä ja niillä on silmätkin auki. Emolla nisät ovat kyljissä, joten se voi imettää poikasia, maaten itse mahallaan. Muutaman tunnin kuluttua syntymästään poikaset jo liikkuvat itsenäisesti ja alkavat syödä kiinteää ravintoa muutaman päivän ikäisinä. Poikaset vierotetaan kahden kuukauden ikäisinä ja ne itse alkavat lisääntyä kolmen kuukauden ikäisinä.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Richard Griffin
EUROOPANMAJAVA (Castor fiber) - (Linnaeus, 1758)

Majavien heimossa on yksi ainoa suku Castor ja siinä koko maailmassa elää kaksi majavaa, euroopanmajava ja amerikanmajava. Molemmat elävät Suomessa. Euroopanmajava oli Suomesta jo sukupuutossa, mutta sittemmin vuosina 1935-1936 maahamme istutettiin Norjasta yhteensä 19 euroopanmajavaa. Nykyisin niitä on maassamme noin 1 000, erityisesti Satakunnassa ja ja siellä Noormarkussa, joka nykyisin kuuluu Poriin.

Majavat ovat Euroopan suurimpia jyrsijöitä. Niiden ruumiinrakenne on sopeutunut monin tavoin vesielämään.

 • Ruumiin pituus 70 - 100 cm.
 • Kaula ja jalat lyhyet.
 • Turkki on kauttaaltaan ruskea, euroopanmajavalla hieman harmaanruskehtava, kanadanmajavalla tummanruskea.
 • Hännän pituus 30 - 40 cm.
 • Paino 10 - 20 kg - suurin Suomessa punnittu 34 kg.
 • Häntä on litteä, kärkiosastaan karvaton ja suomupeitteinen. Uintiaan majavat eivät ohjaile hännällään. Sitä ne käyttävät apunaan pesiään ja patojaan rakentaessaan ja tiivistäessään.
 • Takajaloissa räpylät, jotka nopeuttavat uintia.
 • Sierain- ja korva-aukot sulkeutuvat eläimen sukeltaessa.
 • Ulkokorvat miltei kokonaan turkin suojassa.
 • Lajin erityinen tuntomerkki ovat suuret, talttamaiset etuhampaat, joita etupuolelta peittää kellanpunainen kiille.
 • Silmiä peittää kalvo, joka mahdollistaa uimisen silmät auki näkökentän sumentumatta. Veden alla majava etenee parhaimmillaan pari metriä sekunnissa.
 • Elinikä 10 - 20, jopa 30 vuotta.

  Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
  *Kuva ylinnä, sivun yläreunassa amerikanmajava, Copyright © Flickr/Patrick Randall
  *Kuva oikealla yllä euroopanmajava Copyright © flickker photos
  *Kuva oikealla alla amerikanmajavat Copyright © Mark Round
 • Euroopanmajava
  Amerikanmajavat
  Euroopanmajava
  Euroopanmajava Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
  *Kuva Copyright Keith Marshall
  Euroopanmajava
  Majavan ominaisuuksia

  Majavat elävät yhdyskunnissa. Yhdyskunta voi muodostua kahdesta tai useasta tuhannesta majavasta. Majava viihtyy hitaasti virtaavissa vesistöissä, johon se voi padota veden ja rakentaa pesänsä. Pesä on suuri ja se rakennetaan puunrungoista, oksista ja mudasta. Pesässä on 1-3 huonetta; ruokailutila, olotila ja makuuhuone. Patoamisella majava pyrkii nostamaan veden pintaa pitääkseen pesänsä sisäänkäynnin suojassa ja päästäkseen käsiksi uusiin ravintokohteisiin.

  Majavan kuulo- ja hajuaisti ovat erittäin hyvin kehittyneet, näköaisti on heikompi. Uidessaan, vaaran uhatessa, majava antaa varoitusmerkin, läimäyttämällä hännällään lujasti veden pintaan. Tarvittaessa se voi pysytellä liikkumattomana veden alla 15 minuuttia. Se ei pysty varastoimaan lihaksiinsa typpeä eikä happea, mutta sen verenkierto veden alla muuttuu niin, että sydämen lyöntitiheys hidastuu ja lihakset toimivat anaerobisesti eli ilman happea.

  Majava voi jyrsiä veden allakin erityisen ihopoimun ansiosta, joka sulkee suun etuhampaiden takaa.

  Turkin pohjavilla on hyvin tiheää ja pitkät peitinkarvat ovat litteäkärkisiä. Päällyskarvan alle jää täten ilmakerros. Turkkiaan majava sukii levittämällä siihen peräaukon molemmin puolin sijaitsevien hajurauhasten eritettä, mikä osaltaan lisää turkin suojaavaa vaikutusta.

  Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
  *Kuva vasemmalla Copyright Patricia van Casteren
  Kanadanmajava
  AMERIKANMAJAVA (Castor canadensis) - (Kuhl, 1820)

  Amerikanmajava, jonka aiempi nimi oli kanadanmajava, on euroopanmajavaa suurempi. Amerikanmajava tuotiin Suomeen aikanaan vahingossa. Kun maan oma majavakanta oli sukupuutossa, haettiin majavia tänne sekä Norjasta että Yhdysvalloista. Tuolloin ei tiedetty, että kyseessä on kaksi eri lajia.

  Nykyään Suomen majavakanta koostuu enimmäkseen amerikanmajavista, sillä ne lisääntyvät huomattavasti euroopanmajavaa tehokkaammin. Kanadanmajavia on Suomessa 12 000 - 15 000.

  Amerikanmajavia Isojärven kansallispuistossa - Kuhmoisissa

  Majavat liikkuvat ilta- ja yöaikaan. Majava on arka eläin, mutta kansallispuiston kanta on tottunut kulkijoihin. Hiljaisella odotuksella eläimen rakennuspuuhia, ruuanhakumatkoja tai painiotteluita pääsee näkemään. Majava on rauhallinen ja väistää ihmistä, mutta äärimmilleen ärsytettynä ja ahdistettuna sekin puolustaa pesäänsä ja poikasiaan.
  Majava Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
  *Kuva yllä Copyright Minette Layne
  Kuva vasemmalla: Credit: painting by Todd Zalewski from Kays and Wilson's Mammals of North America, © Princeton University Press (2002)
  Smithsonian: Castor canadensis American Beaver
  Majavan jyrsimä puu Puunkaataja, metsänhoitaja ja padonrakentaja

  Majava jyrsii usein puista ravinnokseen kuoren tai riipii lehdet ja oksat, mutta kaataa joskus koko puunkin. Noin 25 cm:n paksuisen puun kaataminen vie yhdeltä majavalta nelisen tuntia. Puun runko käytetään rakennusaineksena, mutta oksat kootaan ravintovarastoksi talven varalle pesäkeon lähelle veteen. Tuona aikana majava syö erityisessä ruokakammiossa juuri veden pinnan yläpuolella keossaan.

  Majavan erikoislaatuiset ominaisuudet vaikuttavat hyvin näkyvästi sen asuttamaan maisemaan. Hyvinkin laajat mittasuhteet saavuttava puunkaato kohdistuu lähinnä tiettyihin puulajeihin, joten metsäluonto muuttuu majavavesien läheisyydessä.

  Majavaperhe voi talven mittaan kaataa ainakin 300 puuta, joiden vahvuus rinnankorkeudelta on vähintään 4 cm. Majavien rakentamat padot säätelevät veden juoksutusta, esimerkiksi kevättulvia, muovaavat elinympäristöjä vesilinnuille ja kahlaajille, suosivat muiden nisäkkäiden, esimerkiksi hirvien käyttämiä vesikasveja, mutta estävät taas toisten lajien kasvun.

  Kuivina kesinä useat lajit käyttävät majavan patoaltaita juomapaikkoina. Majavapadon salpaama vesi voi kuitenkin myös aiheuttaa vahinkoa ympäristölle, ennen muuta metsille, joskus myös viljelyksille ja teille.

  Suurin Suomessa tavattu majavankaatama puu oli läpimitaltaan 72 senttimetrinen haapa.

  Majava on muokannut maailmanhistoriaa

  Majavaa on sanottu Pohjois-Amerikan tärkeimmäksi eläimeksi hevosen ja biisonin ohella, sillä se on ollut mantereen tärkein turkiseläin kautta aikain. Majavalla on ollut valtava vaikutus ihmisen tutkimusmatkoihin, historiaan ja talouteen. Samalla, kun majavaa metsästettiin, siirtyi valkoisten asutus perässä yhä uusille seuduille.

  Tutustu tarkemmin majavanmetsästyksen historiaan: Turkismetsästys Amerikassa

  Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
  *Kuva vasemmalla, majavan jyrsimä puu - Big Rivers, Ohio USA. Copyright billy liar
  Majava muinoin Suomessa

  Majava on yksi alkuperäisempiä nisäkkäitämme. Pohjanmaalaisesta suosta löydettyjen majavankaatamien puiden perusteella on pystytty selvittämään, että kaadot tapahtuivat ennen jääkautta eli yli 10 000 vuotta sitten. Myöhemmin majava oli hirvieläinten ja hylkeiden ohella kivikaudella eläneiden metsästäjien tärkeimpiä saaliseläimiä.

  Majavaturkikset olivat kestäviä ja arvokkaita, hajurauhasten eritteen eli hausteen uskottiin sisältävän mystisiä parannusaineita ja lihaa syötiin.
  Ravinto

  Euroopanmajava syö kasviravintoa ja tutkimuksissa on ruokalistalta löydetty noin 300 kasvilajia. Kesällä pääruokana ovat sekä maalta että vedestä etsityt ruohot.

  Kauempana kuivalla maalla majavat käyttävät silloin tällöin ravinnokseen maitohorsmaa, sananjalkaa ja mustikanvarpuja. Lampien pohjamudasta ne tonkivat esille lumpeen ja ulpukan paksuja juuria.

  Vesikasveja on ravintona muinakin vuodenaikoina, mutta syksyn lähetessä pensaat ja puut käyvät yhä tärkeämmiksi.

  Ravintopuulajeja on useita - haapa, paju, koivu, pihlaja ja jopa havupuut.  Lisääntyminen

  Majavapari pysyy yhdessä vuodesta toiseen. Pariutuminen tapahtuu helmikuussa ja poikaset syntyvät kesäkuun alussa erityisessä poikaspesässä, joko keossa tai onkalossa. Poikueessa on yleensä 1 - 4 poikasta. Edellisvuoden poikaset jäävät edelleen pesään, mutta kaksivuotiaat poikaset joutuvat lähtemään ja etsiytymään tästä lähtien omille reviireilleen.

  Nuoret majavat eivät pyri asettumaan lähelle vnhempiensa reviirejä, vaan vaeltavat kauaskin ennenkuin löytävät oman elinalueen ja lisääntymiskumppanin. Yksittäisten majavien tiedetään vaeltaneen jopa satoja kilometrejä synnyinseuduiltaan.

  Kekopesä

  Majavien asuinpaikaksi kelpaavat monenlaiset vesistöt: lammet, purot, joet ja järvet. Tärkeintä on ravinnon helppo saatavuus ja pesäpaikan rauhallisuus. Pesäkeko rakennetaan niin, että sen suuaukko on veden pinnan alapuolella. Silloin saalistajien on vaikeaa päästä pesään. Varovaisina eläiminä pidettyjen majavien rakennustyöt keskittyvät hämärän aikaan, ja vain päivän majavat viettävät yleensä piilossa pesässään.

  Syystalvella majavat lisäävät pesänsä yläosaan mutaa, joka jäätyy pakkasella. Kova aines suojaa pesää nälkäisiltä pedoilta. Pesän suojassa elää majavaperhe, naaras ja uros, niiden kesällä syntyneet jälkeläiset ja edellisen vuoden poikaset.

  Talvisin majavat yleensä liikkuvat vain vähän. Pääasiassa ne nukkuvat ja ruokailevat pesän suojissa. Pesä voidaan rakentaa veteen, mutta myös rantatörmään.

  Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
  *Kuva oikealla Copyright Peter Baer
  Kanadanmajavan patorakennelmaa
  Amerikanmajavan kaatama puu
  Amerikanmajavan kaatama puu.

  Lähteet
  Anders Bjärvall: Suuri nisäkäskirja - Tammi 1985.
  IUCN
  ADW Animal Diversity Web
  Suomen Metsästäjäliitto
  Luonnossa - nisäkkäät - Weilin&Göös
  YLE - Vikkelät tassut
  Luontoon.fi
  Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
  *Kuva Copyright Anita363
  TUNTURISUDEN ELÄIN- JA LINTUSIVUJA AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ
  Eläimiä A - M

  Ahma Apinat Delfiinit Euroopansuslikki (siiseli) Filippiinienkummittelija Genetti Gueretsat Gundi Hiekkamangusti Hirvieläimet Hyeenat Ilves Impala Jääkarhu Kapybara (vesisika) Karhu Keisaritamariini Kengurut Kiinantupaija Kirahvi Kissaeläimet - aasiankultakissasta villikissaan Koala Kodiakinkarhu Koiraeläimet Krokotiilieläimet Kultapanda Kärppä Laiskiaiset Liito-orava Lumikko Lumivuohi Majavat Mangusti Mara Meerkat Metsäjänis Minkki Mungot Murmelit Mustajalkahilleri Mustakarhu Myyrät
  Eläimiä N - V

  Norsut Numbatti Näätä Orava Panda Piisami Pikkumangusti Pikkumarmosetti Pikkuvirtahepo Preerikot Puoliapinat Pussipiru Puukengurut Rengashäntämaki Saimaannorppa Sarvikuonot Saukko Seeprat Simpanssi Sinivalas Siperianmaaorava Skunkki Supi (pesukarhu) Susi - ja kaikki koiraeläimet Tunturisopuli Unikeko Vaivaishiiri Virtahepo Vompatit Vähäpäästäinen

  Erikoissivuja

  Eläinmaailman pentuja ja poikasia - nyt söpöstellään Lintumaailman ennätyksiä
  Lintuja

  Harakat Huuhkaja Hömötiainen Jättiläisalbatrossi Kanahaukka Keisaripingviini Kiiruna Korppi Kotkat Kuningaspingviini Kuusitiainen Käki Lapinpöllö Lapintiainen Laulujoutsen Lumimyrskyliitäjä Maakotka Merikotka Metso Naakka Palokärki Punaotsasieppo Punatulkku Riekko Sinitiainen Suopöllö Talitiainen Teeri Tiaiset Tilhi Tornipöllö Tunturihaukka Tunturikihu Tunturikiuru Tunturipöllö Tuppinokat Töyhtötiainen Valkopäätiainen Valkoselkätikka Varis Varpuspöllö Viirupöllö Viitatiainen
  Eläimiä ja lintuja - ja ihmisiä

  Aasi - miniaasi - muuli - muuliaasi - minimuuli Alpakka Chilentsintsilla Fretti Gekot Hamsterit Hevoset ja ponit Ihminen Kamelit Kani Kilpikonnat Kissat Koiralinkit Laama Lehmä Marokonraitahiiri Marsu Minipossut ja mikropossut Mongolianjirdi (gerbiili) Papukaijat Rotat Siilit Sinikelta-ara

  Esihistoria

  Dinosaurukset Hirviösusi Jättiläislaiskiainen Mammutit ja mastodontit Sapelihammaskissa eli smilodon Tylppäkuonokarhu

  KOIRAELÄIMET AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ
  A - E

  Amazoniankoira Andienkettu Atamarankettu Bengalinkettu Brasiliankettu Darwininkettu Dingo Eteläafrikankettu Etiopiansusi
  F - K

  Falklandinkoira Fennekki (aavikkokettu) Harjasusi Harmaakettu Hiekkakettu Isoandienkettu Juovasakaali Kaliforniankettu Kettu Kit fox Kojootti Korsakki Korvakoira Kultasakaali
  L - P

  Laulava uudenguineankoira Mustatäpläkettu Naali Pampakettu Preeriakettu Punasusi
  R - V

  Ravustajakoira Sahelinkettu Savannikoira (hyeenakoira) Suokoira (pensaskoira) Supikoira Susi Tiibetinkettu Vaippasakaali Viidakkosusi (vuorisusi)
  KISSAELÄIMET AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ
  A - J

  Aasiankultakissa Aasianmetsäkissa (leopardikissa) Afrikankultakissa Andienkissa Borneonkissa Borneonpuuleopardi Gepardi - Gepardin lisääntyminen ja alalajit Hietakissa Iberianilves (espanjanilves) Ilves Iriomotenkissa Jaguaari - Musta jaguaari Jaguarundi
  K - L

  Kalastajakissa Kanadanilves Karakali (aavikkoilves) Kiinanaavikkokissa Kodkod (yökissa) Kolokolo (pampakissa) Kotikissa Leijona - Leijonan alalajit
  - Leijonan pentukuvia
  - Valkoiset leijonat
  - Aasianleijona
  Leopardi - Leopardin alalajit
  - Musta pantteri
  Litteäpääkissa Lumileopardi
  M - P

  Manuli (arokissa) - Manulikuvia Margai (pitkähäntäkissa) Marmorikissa Mustajalkakissa Onsilla (tiikerikissa) Oselotti Pampasinkissa Pantanalinkissa Punailves Punankissa (vuorikissa) Puuleopardi Puuma
  R - V

  Ruostetäpläkissa Servaali - Servaalikuvia
  - Savannah
  Suokissa Tiikeri - Tiikerin alalajit
  - Valkoinen tiikeri
  - Kultatiikeri
  - Liikeri ja tiikoni
  Villikissa
  *** tunturisusi.com linkit ***